Compartir:
  • Facebook
  • Twiter
Veure imatge de L’Hospitalet activa el Pla d’emergència en situacions de sequera (nova finestra)
28/11/2022 10:00:00
Sequera

L’Hospitalet activa el Pla d’emergència en situacions de sequera

Paral·lelament, s’ha activat el Comitè Tècnic Municipal de Sequera

L’Ajuntament de L’Hospitalet ha activat el Pla d’emergència en situacions de sequera arran de la declaració, per part de l’Agència Catalana de l’Aigua, de l’estat d’alerta per sequera a la unitat d’explotació hídrica Ter-Llobregat, que abasteix els municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona.

A banda de les directrius generals establertes per les autoritats catalana i metropolitana en cas de sequera, el pla de L’Hospitalet inclou tot un seguit de mesures que l’Ajuntament ha d’aplicar a la ciutat amb l’objectiu d’estalviar recursos hídrics.

Les mesures de restricció del consum d’aigua, tant per a particulars com per als serveis municipals, afecten el reg de jardins i zones verdes, les fonts ornamentals, l’ompliment de piscines i la neteja amb aigua de carrers i vehicles, entre altres accions.

Per mitjà d’un ban municipal, es comunica a la població tot un seguit de mesures per reduir el consum particular:

· El reompliment parcial de piscines queda limitat a les que disposin d’un sistema de recirculació de l’aigua, per reposar les pèrdues per evaporació i neteja de filtres i per garantir la qualitat sanitària; a les piscines desmuntables dels centres educatius, de capacitat inferior a 500 litres, destinades al bany d’infants, i al primer ompliment de piscines de nova construcció.

· El reg dels jardins particulars, amb la dotació mínima indispensable, es pot realitzar, com a màxim, dos dies cada setmana: els habitatges amb numeració parella, els dimecres i dissabtes, i amb numeració senar, els dijous i diumenges.

· Es prohibeix als particulars la neteja de carrers, paviments, façanes i similars amb mànega o altres sistemes que utilitzin làmina d’aigua per arrossegar la brutícia, així com la seva utilització en les obres per a l’eliminació de pols i matèria en suspensió a l’aire.

· La neteja de vehicles queda limitada als establiments comercials dedicats a aquesta activitat que compten amb sistemes de recirculació de l’aigua, tret dels casos necessaris per mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals (vehicles de transport de menjar, d’animals, de medicaments o de residus, ambulàncies i vehicles mèdics). Fora d’aquests establiments comercials, es permet únicament la neteja dels vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula mitjançant l’ús d’esponja i galleda.

· Totes les activitats amb consum d’aigua hauran de reduir la seva utilització amb uns percentatges mínims: reg agrícola, 25 %; usos ramaders, 10 %; usos industrials, 25 %; usos recreatius que impliquen reg, 5 %, i altres usos recreatius, 30 %.


Serveis municipals

Amb l’activació del Pla d’emergència en situacions de sequera, també s’han començat a aplicar tot un seguit de mesures per estalviar aigua als serveis municipals:

· La neteja de carrers es realitza amb la mínima despesa d’aigua indispensable, prioritzant l’ús del freàtic i la no procedent de la xarxa d’abastament d’aigua potable.

· El reg de jardins i zones verdes és el mínim indispensable i es fa en les hores de menor insolació (de 20 a 8 hores), incorporant aigües freàtiques i adaptant-se en tot moment a les condicions de temperatura i humitat.

· Queden suspeses les tasques d’ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d’ús estètic de l’aigua.

Paral·lelament, s’ha activat el Comitè Tècnic Municipal de Sequera, l’òrgan local de referència per a la gestió de l’estat de sequera per part de l’Ajuntament, format per tècnics d’Espai Públic i Sostenibilitat, Seguretat, Promoció Econòmica, Equipaments Municipals i Comunicació, a més de personal de l’empresa concessionària de l’abastament d’aigua a la ciutat.

Dins les polítiques mediambientals i de sostenibilitat contra l’emergència climàtica, l’Ajuntament de L’Hospitalet fomenta l’estalvi i una gestió responsable de l’aigua als edificis i equipaments municipals, i utilitza aigües no potables per al reg de les zones verdes, la neteja de l’espai públic i les piscines de les instal·lacions esportives.

Actualment, el 100 % dels serveis d’aiguabatre per netejar a pressió les voreres es fa amb aigües freàtiques, així com la neteja dels contenidors. També s’utilitza aigua no potable per al reg dels parcs i jardins i les noves plantacions d’arbrat, i per al funcionament de les fonts ornamentals de la ciutat. Tot plegat permet estalviar una important quantitat d’aigua potable que es destina al consum humà.

A més, L’Hospitalet disposa d’una xarxa d’hidrants per aprofitar l’aigua que en condicions normals aniria al clavegueram. Es tracta de la reutilització de més de 200.000 m3 d’aigua de mitjana anual que es filtra als túnels de l’L1 del metro i alimenta els dipòsits del parc de la Torrassa, els jardins de Tecla Sala, el parc de la Cabana i el parc de les Planes. El mateix passa amb les aigües freàtiques dels túnels de FGC, també amb una mitjana d’uns 200.000 m3 anuals d’aigua. 

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400