Agenda

Agenda
Compartir:
  • Facebook
  • Twiter

Comptabilitat i finances bàsiques

del 16 de febrer al 4 de març
Hora: 16
Duració aprox.:4 hores
Tipus d'entrada: Inscripció prèvia
Organitzadors: 
Àrea d'Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social
Punts d'inscripció/venda: Inscripció Online
Lloc: Gornal Activa Online

A través d'aquest curs coneixeras els conceptes contables bàsics, entendràs el concepte de comptabilitat i la seva utlitat en l'àmbit de l'empresa, realitzaràs un estudi pràctic i integrat dels conceptes comptables a través d'exemples o conexeràs l'estructura del Pla General de Comptabilitat (PGC) i el registre dels fets comptables derivats de l'activitat de l'empresa, entre d'altres.

La formació consta de sis sesions i es treballaran els següents continguts:

-Conceptes bàsics
-El patrimoni
-El mètode comptable
-Llibres de comptabilitat
-Conclusió del cicle comptable
-El Pla General de Comptabilitat
-Les existències. Compres i vendes
-Creditors i deutors per operacions comercials
-L'immobilitzat no financer · Instruments financers
-Fons propis, subvencions i provisions 12. Despeses i ingressos
-Els resultats
-Els comptes anuals
-Aplicacions informàtiques de comptabilitat

Inscripció Online

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400